خرید وی پی ان پرسرعت برای گوشی

یکی از دلایل خرید وی پی ان پرسرعت برای گوشی در ایران امنیت است اما کمال الملک پولی در بساط نداشت بنابراین پس از صرف غذا از فرصت استفاده کرد از داخل خورجینی که وسایل نقاشی اش در آن بود مدادی برداشت و پس از تمیز کردن کف بشقاب عکس یک اسکناس را روی آن کشید، بشقاب را روی میز گذاشت و از رستوران بیرون آمد. گارسون که وی پی ان  را داخل بشقاب دید دست برد که آن را بردارد ولی متوجه شد که پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی ست بلافاصله با عصبانیت دنبال کمال الملک دوید یقه او را گرفت و شروع به داد و فریاد کرد صاحب رستوران جلو آمد و جریان را پرسید.

گوشی آیفون و اندروید را برای گارسون بشقاب را به او نشان داد و گفت VPN تنظیمات را چگونه میشود  این مرد یک دزد و شیادست بجای پول عکس اش را داخل بشقاب کشیده صاحب رستوران که مردی هنر شناس بود دست در جیب برد و مبلغی پول به کمال الملک داد.   بعد به گارسون گفت رهایش کن خرید VPN موبایل برود این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا ارزش دارد. امروز این بشقاب درموزه ی لوور پاریس بعنوان بخشی از تاریخ هنری این شهر نگهداری می شود.پرسرعت ترین وی پی ان در فرانسه را از سرروهای پرسرعت HIVPN بخواهید.

خرید وی پی ان پرسرعت برای گوشی